Ulusal Süt Konseyi nedir? Ulusal Süt Konseyi üyeleri kimler?

Ulusal Süt Konseyi’nin internet sitesinde bulunan duyuruda, 16 Haziran’da 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri aralarında kalite esaslı soğutulmuş ham süt nasihat satış litre fiyatını 3 lira 20 kuruş olarak belirlendiğini fakat üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Milli Süt Konseyi Yönetim Kurulu’nun bugün toplandığı belirtildi.Ulusal Süt Konseyi nedir? Ulusal Süt Konseyi üyeleri kimler?

ULUSAL SÜT KONSEYİ NEDİR?

Konsey altında açıklanmış faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir defa ve hem istenildiğinde Bakanlığa rapor halinde arzetmek, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Sektöre ilişkin verileri toplamak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya meydana çıkan milli veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde tehlike analizi ve yönetimi ile ilgili incelemeler yerine getirmek, taktik devretmek, plan ve projeler oluşturmak, kullanmak veya uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Süt ve ürünlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, tahlil yerine getirmek veya yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından ya da dıştan belirleyeceği kişilerden meydana gelmek üzere alıştırma grupları ve komisyonlar kurarak bunların egzersiz yöntem ve esaslarını tahsis etmek, araştırma ve analiz sonuçlarını Konsey üyelerine, ilgili kurum ve kişilere aktarmak.

ç) Hazırlanacak uyumlu raporlarla süt ve süt ürünlerine karşın kararlar alan ve uygulayan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

d) Süt ve süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini saptama ederek gerektiğinde duyuru etmek.

f) Diğer ülkelerde güya etkinlikler gösteren kuruluşlarla yardımlaşmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara aza almak.

g) Gerektiğinde, Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak temsilcilikler veya şubeler açmak.

ğ) Gaye ve etkinlik konuları ile ilgili olarak görüşme, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar sıralamak, süt ve süt ürünlerinin tanıtımını yerine getirmek.

h) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, tescil altına alınması ve kalite denetleme sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardım etmek.

ı) Alıcı bilincini geliştirmek.

i) Sektörün yapı sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve milletlerarası rekabet gücünün arttırılması ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil zorunlu önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için araştırmalar yapmak.

j) Yöresel süt ürünlerinin üretimi, ulusal ve milletlerarası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.

k) Avrupa Birliğine harmoni ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Süt ve süt ürünleri ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

m) Konseyin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve öteki kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve veri akışını sağlamak, sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

n) Sektördeki imal ve sanayi faaliyetleri çevrenin, ulus sağlığının, üretici ve alıcı haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi, süt üreticileri ve tüketicilerinin organik üreticilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi, organik süt üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi konularında incelemeler yapmak.

o) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası bütün kullanım, politika, taktik, desteklemeler ve projelerle ilgili gösterme bildirmek.

ö) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile belgeleri kontrol elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak.

p) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek.

r) Süt ve ürünlerinin işlenmesinde sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye alınganlık ilkesi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

s) Konsey üyeleri aralarında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara Araştırma ve Danışma Kurulu aracılığı ile çözüm bulmak.

Milli Süt Konseyi üyeleri kimler?

Harun ÇALLI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Cihat ŞİMŞEK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Prof. Dr.

Nevzat ARTIK

MUHASİP ÜYE

Mehmet TARTAN

ÜYE

Burhan DEMİROK

ÜYE

Recep ATEŞ

ÜYE

Prof. Dr.

Muhittin ÖZDER

ÜYE

Recep

PULAT

ÜYE

Abdülhamit

CAN

ÜYE

Orhan ERCAN

ÜYE

Çağlar KAYA

ÜYE

Prof. Dr. Harun Uysal

ÜYE

Haberler.com – Gündem

Haberi Kaydet

SMM Panel PDF Kitap indir Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir