Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kaç rekattan oluşuyor? Öğlenin sünneti ve farzı nasıl kılınır? (Diyanet)

Öğlen namazını kılmak isteyen müslümanlar öğle namazı kaç rekat? Öğle namazının birincil sünneti kaç rekattır? Öğlen namazının farzı kaç rekattır? Öğlen namazının son sünneti kaç rekattır? merak ediyor. Peki, öğle namazı toplamda kaç rekat? Öğlen namazı nasıl kılınır? Öğle namazı 10 rekat mı 8 rekat mı? Öğlenin birincil sünneti ve son sünneti nasıl kılınır? Öğlenin farzı nasıl kılınır? Öğle namazı adım adım kılınış tarifi sizlerle…

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKAT?

Öğle namazı toplamda 10 rekattır. Öğle namazı, birincil sünneti 4 rekat, farzı 4 rekat ve son sünneti de 2 rekat elde etmek üzere toplamda 10 rekattan oluşmaktadır. Öğle ezanı okuduktan sonra ilk olarak 4 rekat öğlenin birincil sünneti kılınır. Sonra gamet getirilerek 4 rekat öğlenin farzı kılınır. Arkasında 2 rekat ise öğlenin son sünneti kılınır ve öğlen namazı bu şekilde eda edilmiş olur.

Öğle namazı;

– 4 rekat ilk sünnet- 4 rekat farz- 2 rekat son sünnet

Toplamda 10 rekattır.

ÖĞLE NAMAZININ SÜNNETLERİ KAÇ REKAT?

Öğlen namazında toplamda 2 sünnet vardır. Öğlenin birincil sünneti 4 rekattır, öğlenin son sünneti ise 2 rekattır. İlk olarak öğlenin birincil sünneti 4 rekat kılınır. Arkasında 4 rekatlık farz namazından sonradan

ÖĞLE NAMAZININ FARZI KAÇ REKAT?

Öğle namazının farzı toplamda 4 rekattır. İlk olarak 4 rekatlık ilk sünnet kılınır. Peşinde 4 rekat farz namaz kılınır.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazı toplamda 10 rekattır. Öğlen ezanı okuduktan sonra ilk olarak 4 rekatlık öğlenin ilk sünneti kılınır. Arkasından 4 rekat öğlenin farzı kılınır. Ardından ise 2 rekatlık öğlenin son sünneti kılınır. Bu şekilde öğle namazı eda edilmiş olur. Allah kabul eylesin. Amin…

ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİ NASIL KILINIR? (4 REKAT)

Öğle namazı birincil sünneti 1. rekat kılınışı:

“Amaç ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat birincil sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

-Sübhaneke duası okunur.

-“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

– Fatiha suresi okunur

-Zamm-ı sure okunur

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allahü Ekber” diyerek iki kez “Secde”ye gidilir ve üç kez “Sübhane Rabbiyel-a’lâ” denir”Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

Öğle namazı ilk sünneti 2. rekat kılınışı:

-“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç defa denir.

-Rükü’ dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.”Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonradan her yerde. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Ka’de-i ahîre” yani oturuşa geçilir.

-Ettehıyyatü okunur.

-“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

Öğle namazı birincil sünneti 3. rekat kılınışı:

-“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-Kur’an’dan bir sure okuruz.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

-“Allahü Ekber” diyerek iki kere “Secde”ye gidilir,

-“Allahü Ekber” “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

Öğle namazı birincil sünneti 4. rekat kılınışı:

-“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur,

-Zamm-ı sure okunur.”Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonradan tekrar. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Ka’de-i ahîre” yani son oturuşa geçilir,

-Oturuşta”Ettahiyyâtü” okunur.

-“Allahümme Salli” okunur.

-Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

-“Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah” diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazının ilk sünneti, farzı ve son sünneti kaç rekattan oluşuyor? Öğlenin sünneti ve farzı nasıl kılınır? (Diyanet)

ÖĞLE NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR? (4 REKAT)

Öğle namazı farzı 1. rekat kılınışı:

-“Kasıt ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya” diye gaye edilir”Allahu Ekber” diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

-Subhaneke okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonradan her yerde. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Öğle namazı farzı 2. rekat kılınışı:

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kez denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç defa “Suhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, daha sonra her yerde. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Suhane Rabbiyel Ala” denir.

-Oturarak Ettahiyyatu okunur.

Öğle namazı farzı 3. rekat kılınışı:

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç defa denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra her tarafta. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Öğle namazı farzı 4. rekat kılınışı:

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç defa denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonradan her yerde. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kez “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.

ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİ NASIL KILINIR? (2 REKAT)

Öğle namazı son sünneti 1. rekat kılınışı:

Öğle namazının 12 rekatından son iki son sünneti 2 rekattır. Bunlar;

-“Maksat ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya” diyerek amaç edilir.

-İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah’u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

-“Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kez denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra baştan. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Öğle namazı son sünneti 2. rekat kılınışı:

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-“Bismillahir rahmanir rahim” denilerek besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-“Allah’u Ekber” denir ve Rükü’a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

-Rükü’dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonradan yeniden. “Allah’u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç defa “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

-“Allah’u Ekber” denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selamlama vererek namaz tamamlanır.

KAÇ VAKİT NAMAZ VARDIR?

Açıklanmış şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözlü ve fiili sünnetiyle açık sözlülük kazanmıştır.

Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim’deki mücmel dikte ve hükümleri yorumlama yetkisi, onu insanlara tebliğle görevli olan Hz. Peygamber (s.a.s.)’e aittir. O, namazı bizzat kılarak ve kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu kullanım ameli tevatür olarak günümüze kadar devam etmiştir.

Cebrail, Hz. Peygamber’e gelerek namazı bir kere ilk vakitlerinde, bir kere da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bunları ashabına bildirmiştir. Asr-ı saadetten günümüze dek da, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gösterdiği gibi beş zaman olarak kılınmıştır. dahası, namazla ilgili Kur’an ayetleri ve hadisler bir iyice ele alındığında, namazın beş vakit olduğu açık açık anlaşılır (Bkz. Bakara 2/238; İsra 17/78; Rum 30/17-18; Buhari, Mevakit, 1, Tirmizi, Salat, 1).

Haberler.com – Gündem

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel