Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı!

Hacet namazından daha sonra okunacak duaya hacet duası adı verilir. Hacet duası Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir merak ediliyor. Peki, Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı nasıldır? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duasının Türkçe anlamı nedir? Hacet duası ne zaman yapılır? Hacet namazı duası ne vakit okunur?

HACET NE ÇAĞRIDA BULUNMAK?

Sözlükte havc ve bu kökten türeyen ihtiyâc “bir şeye muhtaç olmak, açlık ve rağbetle eğilim göstermek” anlamına kazanç. Arapça’da isim olarak daha fazla kullanılan hâcet de (çoğulu hâcât, havâic) “bir şeye gereklilik duyma, gereksinim duyulan şey” demektir. Bir şeyin eksikliğiyle ortaya çıkan duygu gibi eksikliği hissedilen şeye de gereksinim denilmektedir. Fıkıh âlimleri, gereklilik kelimesini genellikle zarureti kapsayacak bir anlamda kullanmakla birlikte bununla zaruretten altında bir derece kastedilir.

HACET DUASI ARAPÇA YAZILIŞI

Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı!Hacet duası

HACET DUASI OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Subhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbel-âlemîn; Es’eluke mûcîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve’l-ismete min kulli zenbin ve’l-ğanîmete min kulli birrin ve’sselâmete min kulli ism. Lâ teda’ lî zenben illâ ğaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye kir rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame’r-râhimîn!” (Tirmizî, “Salât”, 140, 348).

HACET DUASI TÜRKÇE MEALİ

“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan diğer ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı eksik sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü iltifat âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her değişiklik iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı vazgeçme! Rızâna yerinde olan her türlü dileğimi kabul buyur!” (Kaynak : Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

HACET NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Hâcet Namazı, ahireti veya dünyası için bir isteği, dileği bulunan kişinin Allah rızası için kıldığı 4 veya 2 rekatlık bir beyhude namazdır. Hacet namazı çoğunlukla 4 rekat olarak kılınır. Ama bazı rivayetlere göre 2 rekat ya da 12 rekat da kılınabilir. Hacet namazı mekruh vakitler dışarıda her vakitte kılınabilir. Vatandaşlarımız çoğunlukla Ramazan ayında kılarlar. Fakat senenin her günü hacet namazı kılınabilir. Lakin Kadir gecesi, Bayram gecesi, Berat gecesi, Kandin geceleri gibi mübarek günlerde ve gecelerde kılmak ayrı bir sevaptır.

Hacet Namazı Kısaca Kılınışı:

Hacet namazı 2 veya 4 rekat kılınabilir. Diyanet’in fetvasına göre Hacet namazını 4 rekat kılacak olan kişi 1. rekatında Fatiha suresinden sonradan 3 kere Ayetel Kürsi’yi okur. Diğer 3 rekatında ise Fatiha suresinden sonra birer defa İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur. Sonradan da altında paylaştığımız hacet duası yapılır.

Sırayla rekat rekat kılınışı:

1. rekatta : Fatiha suresinden daha sonra 3 Ayetel Kürsi2. rekatta : Fatiha suresinden daha sonra 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas3. rekatta : Fatiha suresinden sonra 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas4. rekatta : Fatiha suresinden sonradan 1 İhlas + 1 Felak + 1 Nas

Şimdiden Allah (c.c.) kılmış olacağınız namazlarınızı ve yapmış olacağınız dualarınızı kabul eylesin. Amin.

HACET DUASI NE ZAMAN YAPILIR?

Hacet duası, hacet namazından sonra yapılan bir duadır. Okunuşu ve anlamı yukarıdaki gibidir.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi almak için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği değin yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. aynı zamanda ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi ricası ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği vakit önce uygunca abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

Hacet duası okunuşu! Hacet namazı duası nasıl okunur? Hacet duası nasıl yapılır? Hacet duası Arapça ve Türkçe yazılışı!Hacet namazı duası

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi Allah’ı eksik sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü iltifat âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her değişiklik iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı vazgeçme! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört ya da iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği biçiminde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan birey, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden daha sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, öteki üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

HACET NAMAZI SIRASIYLA KILINIŞI

1. Rekat Kılınışı:

– “Maksat ettim Allah rızası için dört rekat Hacet namazı kılmaya” diye hedef ederiz.

– “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

– Subhaneke’yi okuruz ve Euzü-besmele çekeriz. Ardından Fatiha Suresi’ni okuruz.

– Ardından Fatiha’dan daha sonra 3 kere Ayetel Kürsi okuruz.

– Sonrasında rukûya gideriz.

– Secde’ye gideriz. Doğruluruz, yeniden Secde’ye gideriz

2. Rekat Kılınışı:

– Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

– Besmele çekip Fatiha suresini okuruz.

– Arkasından sırasıyla birer kere İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz.

– Rüku’ya gideriz.

– Secde’ye gideriz. Doğruluruz, yeniden Secde’ye gideriz

– Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat Kılınışı:

– 2. rekatın sonunda oturduktan sonra bitmiş ayağa kalkarak kıyama duruyoruz.

– Besmele çekip Fatiha suresini okuyoruz.

– Ardından sırasıyla birer kez İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuyoruz.

– Rüku’ya gideriz

– Secde’ye gideriz. Doğruluruz, her tarafta Secde’ye gideriz.

4. Rekat Kılınışı:

– Ayağa kalkarak Kıyama dururuz.

– Besmele çektintan daha sonra Fatiha Suresini okuruz.

– Sırasıyla birer defa İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz.

– Rüku’ya gideriz.

– Secde’ye gideriz. Doğruluruz, her yerde Secde’ye gideriz.

– Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Yani 4 duayı da okuruz.

– Son olarak “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Allah (c.c.) kılmış olduğunuz namazları ve yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Amin…

HACET NEDİR? NE KAVRAYIŞ GELİYOR

Sözlükte havc ve bu kökten türeyen ihtiyâc “bir şeye yoksul elde etmek, özlem ve rağbetle eğilim göstermek” anlamına gelir. Arapça’da isim olarak daha çok kullanılan hâcet de (çoğulu hâcât, havâic) “bir şeye ihtiyaç duyma, gereklilik duyulan şey” demektir. Bir şeyin eksikliğiyle ortaya çıkan duygu gibi eksikliği hissedilen şeye de gereksinim denilmektedir. Fıkıh âlimleri, ihtiyaç kelimesini genellikle zarureti kapsayacak bir anlamda kullanmakla birlikte bununla zaruretten altında bir derece kastedilir.

Tamamen tarafsız olan zaruret ve en ince ayrıntısına kadar keyfî olan arzudan öbür olarak ihtiyaç itibarî bir mahiyet taşır; insanın yaşamak için yemek yemek yemesi bir zaruret olmakla birlikte acıktığında açlığını giderecek dek bir şey yemesi ihtiyaçtır. İhtiyaç sadece açlığı giderecek herhangi bir şeye yönelikse de açlığı giderecek birdenbire artı alternatif varsa bunlardan birini yemek yemek özlem ile alâkalıdır. Kısaca zaruret, insanın varlığının devamının kendisine tabi olduğu şeyleri açıklama ederken gereklilik, insanın hissettiği ve telâfi etmediği sürece sıkıntıya düşeceği ve bir takım işlerini gereği gibi yapamayacağı eksiklikleri belirtmektedir. İhtiyaçlar itibarî bir esasa dayandığından, sırf ferdî-fizyolojik anlamının ötesinde mânevî ve medenî açılardan da toplumun dayandığı normatif esaslar ve toplumsal hayatın şartlarına yan olarak ortaya çıkar. Bundan dolayı dünyevî hayatın devamı için zorunlu olanlar dek dinî hayatın devamı için gerekli olan ihtiyaçlar da birbirini bütünleyici unsurlar olarak görülmüş, ama insanların dünya ile olan ilişkileri dinî esaslar açısından değerlendirilerek bu dünyada mevcut olan şeylerin ne anlamda ve ne ölçüde gereklilik olduğu söz konusu edilmiştir (Şâtıbî, II, 8 vd.). Çünkü belirtilen bir değer düzenine yan insanların lüzum insan olarak gerekse bu değerlere yan ihtiyaçları itibariyle değişmemekle birlikte bunların karşılanma yolları fizikî, coğrafî ve içtimaî çevreye emrindeki olarak değişmektedir. Bu husus, ihtiyaçla aracısız ilgili hüküm ve ictihadlarda da etkisini göstermiştir.

İhtiyaç kavramı itibariyle insanın varlık şartlarını ifade eden en esas kavramdır. Bunun karşıtı olan istiğnâ, kişinin yoksul bir varlık olduğunu unutarak kendisini yaratıcısından egemen düşünmesi anlamında yaratıcısına isyanının esasını teşkil etmektedir. İnsanın fakir bir varlık olması onu bir çevre içinde hemcinsleriyle iş birliğine zorlamaktadır; bundan dolayı bütün faaliyetleri mecburi olsun ya da olmasın bir ihtiyacı karşılamak için gerçekleşmektedir. İhtiyaç kavramı doğrudan insanla konu ile ilgili olmakla birlikte çeşitli ilimlerde bu ilimlerin konu ve amaçları bakımından bambaşka anlaşılmış, bu anlayış dönemler ve bölgelere kadar değiştirme göstermiştir. Felsefede insanın, hiçbir şeye yoksul olmayan Tanrı’dan öbür olarak bir toplum içinde yaşamaya ihtiyacı bulunduğuna göze çarpan edilerek Fârâbî’den başlayarak gereklilik siyaset felsefesinin esaslı kavramlarından biri olurken (İdeal Devlet, s. 99) Câhiz’den itibaren dil bilimi ve dil felsefesi alanında, kişinin içinden geçeni başkalarına bildirmesi ihtiyacını en mükemmel şekilde tedarik eden bir irtibat vasıtası olarak dilin onun hayatındaki yeri temellendirilmiştir. Teftâzânî, insanın fakir bir varlık olması ile şeriatın insana yol göstermesi ve bunların dille olan ilişkisi üstünde durarak uyumlu bir içtimaî hayatın imkânının insan ihtiyaçları ile olan derin alâkasına göze çarpan etmiştir. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için birbirlerine muhtaç olmaları İbn Haldûn’un umran nazariyesinin de esasını teşkil etmektedir.

Fıkıh usulünde gereklilik kavramı çeşitli yönlerden ele alınarak bunun hükümlere etkisi incelenmiştir. İnsanın lüzum Allah’la gerekse öteki insanlarla ilişkilerini aranjör bütün dinî hükümlerin temel amacı (makasıdü’ş-şerîa) kulların dünya ve âhiret mutluluğunun sağlanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için insanların dinî-hukukî açıdan göz önünde bulundurulan yararları (mesâlih) genel olarak “zarûriyyât, hâciyât, tahsîniyyât” şeklinde üçlü bir ayırıma tâbi tutulmuştur (Gazzâlî, I, 286 vd.; İzzeddin İbn Abdüsselâm, s. 240; Şâtıbî, II, 10 vd.). “Kemâliyyât, tetimmât, tekemmülât, tezyîniyyât” olarak da adlandırılan son kategori yerine bazı âlimler “avantaj, ziynet, fuzûl” şeklinde ve sırasıyla gereklilik ötesi açlık edilen şeyleri, lüksü, şüpheli ve haram şeylerden faydalanmayı kapsayan bir derecelendirmeye gitgide artarak beşli bir ayırım yapmışlardır (Süyûtî, s. 94). Birinci grupta bulunan yararlar dinî ve dünyevî hayatın dayandığı zorunlu gereksinmelerdir. İkinci derecedekiler hayatın sıkıntısız sürdürülmesi için zorunlu olan ihtiyaçlardır. Bu grupta bulunan ihtiyaçlar karşılanmadığı takdirde mükellefler dinî ve dünyevî hayatın sürdürülmesinde hasar görür ve önemli şekilde sıkıntıya düşerler (İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, s. 481; Şâtıbî, II, 10-11). Üçüncü gruptaki ihtiyaçlar giderilmediğinde sıkıntıya yol açmamakla birlikte bunların karşılanması hayatın daha bakımlı sürdürülmesine vesile olur. Bu bakımdan her derecedeki gereksinmeler bir öncekinin tamamlayıcısı mahiyetindedir. İhtiyaç genel anlamda, dereceleri öbür da olsa her üç gruba giren bütün gereksinmeleri kapsamakla birlikte sıcacık anlamda yalnız ikinci gruptakileri açıklama eder. Bundan dolayı bu gruptaki gereksinmeler “ihtiyaçla (hâcet) ilgili şeyler” anlamında “hâciyât” diye adlandırılmıştır.

Hâcetten maksat insanların bir şeye özlem ve iştah duymaları olmayıp bundan mahrum kalınması çoğu insana hasar vermez. Bu sebeple dinî-hukukî yönden asalet arzu ve iştaha yok zarar ve sıkıntının giderilmesine, insanların güçlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlaradır (İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, s. 480). Dahası ihtiyacın ferdî veya içtimaî oluşu da ruhsat hükümleri bakımından tartma taşımaktadır. İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî umumi bir ihtiyacın ferdî zarurete tekabül ettiğini belirtir. Ona tarafından bütün bir toplumu ilgilendiren genel gereksinim ferdî zaruret seviyesindedir. Ruhsatlar konusunda fert için hakiki zaruret alınırken toplum açısından açık gereklilik tatmin edici sayılmıştır. Buna emrindeki olarak da umumi ihtiyacın giderilmesinde zarurette olduğu gibi gereksinim miktarıyla yetinilmiştir; bunun ötesine geçmek haramdır (a.g.e., s. 481, 485, 487, 512). Bir Takım eserlerde yer alan (Süyûtî, s. 97-98; İbn Nüceym, s. 91-92) ve Mecelle’de “Hâcet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur” (md. 32) şeklinde ifade edilen genel kaide da bu çerçevede anlaşılmalıdır. Söz konusu eserlerde bu kuralın mahiyeti açıklanmasa da verilen örneklerden, bir gereksinim yaygınlık arzettiğinde zaruret hükmünün uygulanması için bu ihtiyacın toplu olarak giderilmesinin durum olmadığı ve her ferdin ayrı ayrı ihtiyaçları belirdiğinde benzer ruhsattan faydalanabileceği anlaşılmaktadır.

Dinî-hukukî açıdan ihtiyaçların dikkate alınması daha çok genel kurallardan istisna şeklinde görülmekle birlikte ferdî zaruretin aksine genel ihtiyaca dayanan ruhsat akıcılık arzeder. Yolculukta namazın kısaltılması, orucun sonra tutulabilmesi ve cumanın farz olmaması, su bulunmadığında abdest yerine teyemmüm yapılması gibi ruhsatların teşrîî; zekât, hac, kurban ve fıtır sadakası gibi bazı ibadetlerde sorumluluk için açıklanmış bir yaşam standardının, diğer bir ifadeyle esas ihtiyaçlarını (havâic-i asliyye) karşılamış olmanın durum koşulması; muâmelât alanında icâre, selem, bey’ bi’l-vefâ, istisnâ’, müzâraa, müsâkat, murâbaha, mudârebe, vedîa gibi akidler ve para vakıfları gibi uygulamaların câiz görülmesinde başlıca itibariyle yaygın toplumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak kullardan bıkkınlık ve zorluğun giderilmesi amaçlanmıştır. Aç kalan bir kimsenin karnını doyurmak için hırsızlık yapması halinde had cezasının uygulanmamasında da gereklilik dikkate alınmıştır. Toplumun ihtiyacı olan mesleklerin icrası farz-ı kifâye olarak görülmüş, zanaat ve meslek sahiplerinin topluca mesleklerini icra etmemeleri ya da toplum ihtiyacının karşılanmaması halinde birçok hukukçu bunların mesleklerini icraya zorlanacağını belirtmiştir. Fiyatların özgür piyasa şartlarında teşekkülü başlıca olmakla birlikte gerektiğinde narh konulmasına cevaz verilmesi de toplumsal gereklilik dikkate alınarak varılan bir hükümdür (ayrıca bk. MAKASIDÜ’ş-ŞERÎA).

Haberi Kaydet

SMM Panel Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir