Etnisite ne demek? Etnisite anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Etnisite kelimesininim ne seslenmek olduğu araştırılıyor. Peki, Etnisite anlamı ne? Etnisite ne çağrıda bulunmak?

ETNİSİTE NE SESLENMEK?

Irksa grup ya da etnisite, bulundukları bölgede kendilerini ortak gelenekler, cet, dil, tarih, toplum, kültür, millet, din veya sosyal davranışlar gibi öteki gruplardan ayıran ortak özellikler temelinde birbirleriyle özdeşleşen ahali grubudur.

ETNİKLİK

Etnik grubun tanımını John Milton Yinger üç içeriğe kadar tanımlandırmıştır.

1. Grup, toplumdaki başkaları göre dilleri, dinleri, soyları ve geçmişte yaşadıkları bölge gibi bazı hasletlerin birleşimine dayanan farklılıklara göre ayırt edilir.

2. Grubun üyeleri de kendilerini öbür aidiyete tabi ederler.

3. Kendi hakiki ya da mitolojik müşterek kültür ve kökenleri civarda yapı edilmiş paylaşılan aktivitelere iştirak ederler.

Bu üç kriter gruplarda ve bireylerde değişkenlik gösterir ve ölçütleri karşıladığı oranda etniklikleri ölçülür. Keza belirlenen üç kıstasın birleşimleri kişiden kişiye ayrı değerlendirilir değiştiğinden nesnelliğe sahip yok özneldir.

Etnisite veya irksa grup kavramı, sosyolojide süresiz bir kavramdır. Nathan Glazer ve Daniel Moynihan kadar ortaya atılmıştır. Irk terimine karşısında etnisite daha geniş bir kavramdır. Bir toplumsal yapıdaki özelliği, bireylerin bir özel grupla özdeşleşmesini, grup siyasallığını, bireylerin gruba aidiyetini tanımlamak üzere ortaya atılmıştır, ancak millet teriminin örtmecesi yapılmakla da suçlanmıştır.

Genel olarak etnik, kendinin bilincinde olan, lakin uluslararası düzeyde başat siyasal bir tamlık olarak tanınmayan tarihsel bir ortaklaşmaya aidiyet olarak tanımlanmaktadır. Mesela İran’da yüze yakın, Hindistan’da yüzlerce, Fransada onlarca ve Türkiye’de ise 30 civarı irksa grup saymak mümkündü. Etnik gruplar, tarihsel ve kültürel kimlik yapısı olarak siyasallaşır. Vatandaşlık, ayrımcılık, ırkçılık, ayrılıkçılık, eşitlik, soykırım, toplulukçuluk, çokkültürlülük, çoktürcülük, öteki, kültür, ulus, uyrukluk, dil, cet, akrabalık, din, sömürgecilik, kölelik, azınlıklar gibi kavramlarla yakından ilgilidir. Sosyologlar arasında bazen asimilasyonun yerini bölge etnisite artan bir şekilde, çoğulculuk, asimilasyona karşı siyasal ayaklanma, eşitsizlik ve ayrımckılığa karşısında dayanışmayı anlatır olmuştur.

Sosyoloji bilimi açısından tarafsız bakışla ele alındığında etnik grup, diğerlerinden manâlı farklılıklara sahip topluluğu ifade eder. Yani yaşayış ve kültür özelliklerinin büyük kısmı bakımından diğerlerinden ayrı öğelere ve uygulamalara sahip grup etnik grup olarak tanımlanabilir. Mesela; öteki gruplarda masada yemek yemek yeme alışkanlığı ve ugulaması varken bir grup yerde yemek yemek yeme alışkanlığına sahipse bu grup irksa olarak diğerlerinden farklıdır. Ancak bir veya birkaç özelliği ile diğerlerinden farklı olması bir grubu “etnik grup” olarak nitelemeye yetmez. Bu farklılıkların topluluğun hayat ve kültürle ilgili tüm alanlarında büyük bir kısmında ve önemli bir tarihsel işlem içerisinde gözlemlenmesi gerekir. Sanayileşme ve sonrasında büyüyen modernleşme süreci, derhal her toplumun etnolojik alışkanlıklarının büyük bölümünü değiştirmiş, bir kısmını ortadan kaldırmış olmakla birlikte; etnik grup ayrımını tespitte çok önemli bazı kriterler geçmişte olduğu gibi günümüzde de varlıklarını sürdürmektedirler. Bunlar içerisinde en önemlileri, doğum, ölüm ve evlilik törenleri, ailede bireylerin sosyal statüleri, geleneksel dokuma teknikleri, hayvancılıkla ilgili geleneksel teknikler, konut araçları olarak sayılabilir.

SMM Panel PDF Kitap indir Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir