Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‘ün sözleri her daim ders özelliğinde okutulmuş ve sözlerinin önemi vurgulanmıştır. İleri görüşlü sözleri dünya çapında etki oluşturmuştur. Tüm dünyanın saygıyla andığı lider Atatürk’ün en iyi sözlerini, en anlamlı ve manalı sözlerini sizler için araştırdık…

ATATÜRK SÖZLERİ

– Yurtta sulh, cihanda sulh.

– Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

– Bir halk sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, bütün bir hayata sahip olamaz.

– Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

– Biz Türkler, tarih baştan başa hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

– Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze bölge bir ırk katiyen yenilmez.

– Bir millet fakat resim yapmaz, bir insanlar ama heykel yapmaz, bir halk ama tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli oysa o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

– Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne değin aydınlık zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin daimi sonuçlar vermesi fakat eğitim ordusuyla mümkündür.

– Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

– Medeni olmayan ırk, uygar olanların ayakları aşağı kalmaya mahkumdurlar (M. K. Atatürk)

– Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

– Egemenlik verilmez, alınır.

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

– Şuna inanmak gerekir fakat, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.

– Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz edep ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, hafıza hürriyetinin en değerli timsali olacaksınız. Yükselen yeni cins, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

– Bağımsızlıktan mahrum bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

– Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonradan, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz.

– Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

– Kastetmek aramak, boşuna yorgun düşürmek, terlemek değildir. Zamanın gereklerine tarafından bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan en fazla derecede istifade etmek zorunludur.

– Medenilik yolunda galibiyet yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında varisi olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.

– Beni görmek çağırmak, mutlaka yüzümü bakmak değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

– Başarı tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanabilir.

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

Köylü, hepimizin velinimetidir. Bu necip unsurun refahını düşüneceğiz.

Ben, savaşlarda dahi düşmanın üzerinde bir kin duymam; yalnız askerlik kurallarının uygulanmasını düşünürüm. (1937)

Beni görmek çağrıda bulunmak mutlaka yüzümü bakmak değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.

30 Ağustos’ta sevk ve yöneticilik ettiğim muharebede Türk milleti yanımdaydı. Bir insan, milletiyle beraber hareket ettiği zaman ne değin kaslı hissediyor bilir misiniz? Bunun tarifi zordur. Bunu anlatmakta zorluk çekersem beni mazur görünüz.

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını karşılamak için bir vatanı ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar! (1919)

Fikir ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.

Amerika, Avrupa ve bütün medenilik dünyası bilmelidir oysa Türkiye halkı her medeni ve kabiliyetli halk müziği gibi koşulsuz bağımsızlık ve müstakil yaşamaya belirli karar vermiştir. Bu haklı kararı bozmaya karşın her şiddet, Türkiye’nin ölümsüz düşmanı kalır.

Anadolu, en büyük hazinedir.

Ulusun yaşamı tehlikeyle karşısında karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.

Uygarlık yolunda galibiyet yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarıya ulaşmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur.

Medenilik yolunda yürümek ve sonra gelmek, yaşamın şartıdır. Bu yol üzerinde duraklayanlar ya da yol üstünde ileri yok, geriye doğru bakmak bilgisizliği ve aymazlığında bulunanlar, genel uygarlığın coşkun seli altında boğulmaya mahkûmdur.

30 Ağustos Başarı Bayramımız Kutlu Olsun Şehitlerimizi Gazilerimizi minnetle yad ediyorum Allah (C.C) mekanlarını cennet eylesin Amin.

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Türkiye emperyalizme karşı mücadelesiyle iyi misal olmuşsa bundan çok büyük sevinç duyacağım. (1921)

Türkiye halkı, asırlardan beri serbest ve egemen yaşayan ve bağımsızlığı bir yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu insanlar, bağımsızlıktan uzakta yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Türkler, tüm medeni milletlerin dostlarıdır.

Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygıdeğer düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve onurlu bir varlıktır.

Bizi hatalı yola sevk eden kötü yaradılışlılar, çok defa din perdesine bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Görürsünüz ancak milleti mahveden, esir eden, mahvolmuş eden fenalıklar her zaman din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.

Türk’ün asalet ve övünç ve kabiliyeti fazla yüksek ve büyüktür. Böyle bir halk müziği esir yaşamaktansa değil olsun daha iyidir. Bundan ötürü, ya hür, ya vefat!

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Kanlarımız Daima helal ! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Ben, 1919 yılı mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde somut hiçbir baskı yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir zor vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.

Eğer bir ırk büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süsleme, bir zorbalık vasıtası, yahut uygar bir zevkten ziyade fiziki hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması muhtemel bir aygıt haline getirmektir.

Bağımsızlık ilgisiz ve şartsız milletindir.

Emperyalizm ölüme mahkûmdur. (1923)

En iyi fertler kendinden ziyade mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına hayatını veren insanlardır.

Erkek kız çocuklarımızın, aynı şekilde öğrenim görebilmesi mühimdir. Memleket evladı, iktisadi hayatta etkin, etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır. Ulusal ahlakımızla, uygar esaslarla ve serbest fikirlerle yetiştirilmelidir. Zorlama ve korkudan doğan iddiaya göre etik, bir erdem olmadığı gibi, güvenilmezdir.

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye yok, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın.

Geçen zamana nispetle, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını evvela kendi dimağlarında ayrıntılarıyla kararlaştırmalı, onları halk müziği kadar adamakıllı sindirimi ve kabulü olası bir ülkü getirmeli, onları ama ondan daha sonra ortaya atmalıdır.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Bağımsızlık fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.

Atatürk sözleri! En güzel Mustafa Kemal Atatürk sözleri!

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.

Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarıldığının en belirli delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, tüm başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan tekrar tekrar yoksun kalacaklardır.

Ben manevî servet olarak hiçbir nas-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş, kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevî mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde us ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.

Ben onları affederim, çünkü kalbim vardır; onlar beni affetmezler, çünkü kalpsizdirler.(Düşmanları için söylemiştir.)

Ben, yalnızca evlenmek için evlenmek istemiyorum. Vatanımızda yeni bir aile yaşamı yaratmak için önce kendim misal olmalıyım. Bayan böyle umacı gibi kalır mı? (1923)

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, tekrar tekrar onu korumaya muktedir olacaklardır.

İnkılabın temellerini her gün derinleştirmek, teşvik etmek lazımdır. Birbirimizi aldatmayalım, uygar dünya fazla ileridedir. Buna tutmak, o uygarlık dairesine dahil almak mecburiyetindeyiz.

İnsanlar, toplumsal hayatta haklardan ve vazifelerden örülmüş bir ağ içinde düşünülebilir. İnsanlar, insan kaldıkça bu ağdan çıkamazlar.

İnsanların hayatına, faaliyetine egemen olan zorlama yaratıcılık ve icat kabiliyetidir. İcadı ve yaratıcılığı yapabilen insanların ise, mutlaka aydınlatılmış olmalarının durum olduğu tebarüz etmiştir.

İnsanlığın bütününün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, kıskançlık, hırs ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri tüm öğretim basamakların¬dan geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkek¬lerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. (1923)

Komşularıyla ve tüm devletlerle iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır.

Kapitülasyonların hiçbir kısmına istisnayı kabul etmiyoruz. Adli, parasal ya da askeri kapitülasyonların hiçbirini tanımıyoruz. (1922)

Kızlarımızın vatan ve milletin yüksek menfaatlerini savunup koruyabilecek kabiliyette yetiştirilmesi ulusal eğitimde başlıca tutulmalıdır. Ve kız çocuklarımıza entelektüel yetkinlik kazandırılması elzemdir. Türk kadınının aslında dehaya sahip olduğuna şüphe yoktur. Türk kadınları memleketin kaderini halk müziği namına yöneten siyasi zümreye dahil edinmek arzusunu belirtmiştir. Dolayısıyla kadınlarımızı hiçbir vatandaşlık vazifesinden uzaktan tutamayız. Çünkü hakların hepsi vazifelerden doğar.

Benim bir dinim değil ve ara sıra bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükûmetini ayakta tutmak için dini kullanmaya lüzum duyanlar cılız yöneticilerdir. Âdetâ halkı bir kapana kıstırırlar. Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inançlardan vazgeçilmelidir. İsteyen istediği gibi ibadet edebilir. Cümbür Cemaat kendi vicdanının sesini dinler. Ama bu tutum ne ihtiyatlı mantıkla çelişmeli ne de başkalarının özgürlüğüne aleyhinde çıkmasına yol açmalıdır. (1926-27 yılları arasında Atatürk ile röportaj yapan Grace Ellison’ın 1928 yılında yayımlanan Turkey Today adlı kitabının 24. sayfasında İngilizce olarak yazıyor.)

Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.

Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikri eğitiminde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu durmadan ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek millî ülkümüzdür. Türk milletine fazla yaraşan bu hale, onu bütün insanlığa reel huzurun temini yolunda kendine düşen uygar vazifeyi yapmakta başarıya ulaştıracaktır.

Milletin irade ve emeline uymayanların talihi hüsrandır, izmihlâldir.

Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize defalarca, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız.

Türk milleti koskocoman olaylarla kanıt etti oysa yeniliksever ve inkılapçı bir millettir.

Türk milleti, halk idaresi olan cumhuriyetle idare olunur bir devlettir. Türk Devleti laiktir. Her reşit dinini seçmekte serbesttir.

Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en varlıklı ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu takviye etmek için çalışır… Türk dili Türk milleti için tanrısal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili doğru korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün insanlar fertlerinin arzularının, emellerinin birleşmesinden ibarettir.

Millî hâkimiyet uğrunda canımı atamak, benim için vicdan ve namus borcu olsun.

Arkadaşlarımız ve milletin bütün bireyleri gibi, millî davamızda benim de emeğim geçmiş ise, bu çalışmada meslek yapma kuvveti ve başarı varsa, bunu bana mülk etmeyiniz. Ama ve oysa bütün milletin manevî kişiliğine mal ediniz. Ben milletin bu yüksek manevî kişiliği içinde bir değersiz kişi olmakla mutluyum. Efendiler, ahali tamamiyle manevî bir kişilik halinde ve bir birleşmiş kitle şeklinde göründü ve bu yüce birliği koruyarak ona düşman olanları ortadan kaldırdı. (1923)

Bundan Böyle Türkiye, din ve şeriat oyunlarına sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi oyuncular varsa, kendilerine başka taraflarda sahne arasınlar.

Asla şüphem yoktur oysa, Türklüğün unutulmuş uygar vasfı ve büyük uygar kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek uygarlık ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Bu söylediklerim realite olduğu gün, senden ve tüm medeni beşeriyetten dileğim şudur: Beni hatırlayınız.

Millî niyet belirlenmiş olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Manâlı olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye fazla ihtiyacımız vardır: Işine Düşkün almak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan manâlı bir rahatsızlık keşfedemeyiz; rahatsızlık budur. O halde birincil işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde çare etmektir. Milleti işine düşkün yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.

Cana Yakın ve yasal almak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve aralıksız olamaz.

Benim gözümde hiçbir şey yoktur; ben yalnız liyakat âşığıyım.

Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır lakin Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefili olan ilkelerle, medenilik yolunda, çekinmeden yürümeye devam edecektir.

Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü yeniden ediniz.

Bir hükûmet iyi midir, kötü mıdır? Hangi hükûmetin iyi veya fena olduğunu çakmak için, “Hükümetten maksat nedir?” bunu dikkate almak lazımdır. Hükûmetin iki hedefi vardır. Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını ihtiyacı karşılamak. Bu iki şeyi temin eden hükûmet iyi, edemeyen fenadır.

Bir sözcük ile anlatmak gerekirse, diyebiliriz ama yeni Türkiye Devleti bir ırk devletidir; halkın devletidir. Mazi kurumları ise bir şahıs devleti idi, şahıslar devleti idi.

Bir toplumun eksikliği ne olabilir? Ulusu halk yapan, ilerleten ve geliştiren güçler vardır: Zihin güçleri, sosyal güçler. Görüşler, anlamsız, yararsız, akla sığmaz saçmalarla doymuş olursa o görüşler hastalıklıdır. bundan başka toplumsal yaşayış, akıldan mantıktan uzak, anlamsız, zararlı birtakım görenek ve geleneklerle dopdolu olursa yaşama sayılamaz. İlerleyemez, gelişemez, inmeliler gibi olduğu yerde bocalar kalır.

Birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. Yıkım ve saadet getirsin, iyi ve fena olsun, her zaman aslında ayrılmayacağız.

Bir zamanlar kazanç, beni unutmak ya da unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Ama, ektiğimiz tohumlar böylece özlü ve kuvvetlidirler oysa bu görüşler, Hint’ten, Mısır’dan döner dolaşır gene gelir, bereketli sonuçları kalpleri doldurur. (1937)

Bir işin ahlâki bir kıymeti olması, ayrı olarak insanlardan daha ulvî bir membadan sadır olmasıdır.

O memba cemiyettir; millettir.

Filhakika, ahlâkıyet, hususî fertlerden bambaşka ve bunların fevkinde, ama içtimaî, millî olabilir. Milletin içtimaî nizam ve sükûnu hal ve istikbalde refahı, saadeti, selâmeti ve masuniyeti, medeniyette terakki ve tealisi için insanlardan, her hususta alâka, gayret, nefsin feragatini icap ettiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden millî ahlâktır. Mükemmel bir millette millî ahlâkiyet icapları, o ahali efradı göre az daha mantıklı düşünme edilmeksizin vicdanî, hissî bir saikle yapılır. En büyük millî his, millî coşku işte budur.

Millet analarının, insanlar babalarının, halk müziği hocalarının ve ırk büyüklerinin; evde, mektepte, orduda, fabrikada, baştan ve her işte millet çocuklarına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve mütemadiyen verecekleri millî terbiyenin gayesi işte bu yüksek millî şehvetli kuvvetlendirmek olmalıdır.

Ahlâkın millî, içtimaî olduğunu anlatmak ve maşerî vicdanın bir ifadesidir çağırmak, aynı zamanda ahlâkın mukaddes sıfatını da tanımaktır. Ahlâk mukaddestir; çünkü benzer kıymette eşi yoktur ve başka hiçbir nevi kıymetle ölçülemez.

Ahlâk mukaddestir; çünkü, en büyük ahlâki şeniyet sahibi bir faile racidir. O fail, yalnız ve ama cemiyettir. Ondan başka bir fail yoktur. Ülûhiyette, timsalî bir şekilde düşünülmüş cemiyet dahi mündemiçtir. Çünkü, vicdanlarımız üstünde müessir olan ruhî yaşam, cemiyetin efradı arasındaki amel ve aksülâmellerden teşekkül eder. Filhakika cemiyet, kesif bir fikrî ve ahlâki faaliyet mihrakıdır.

Biz Batı uygarlığını bir öykünmecilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi yapımıza uygun bulduğumuz için, dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz.

Biz cahil dediğimiz vakit, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir.

Biz, her vasıtadan yalnız ve ancak bir tek esas görüşe dayanarak yararlanırız. O manzara şudur: Türk milletini medenî dünyada lâyık olduğu mevkie takviye etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temelleri üzerinde her gün daha fazla yükseltmek … ve bunun için de istibdat fikrini öldürmek…

Tüm Türk toprakları kurtulmadıkça durmayacağım. (1922)

Türk Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barıştırma, dünyada barış gayesi, insaniyetin ve medeniyetin rahat ve ilerlemesinde en esaslı faktör olsa gerektir. Buna elimizden geldiği dek hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş edinmek bizim için övünülecek bir harekettir.

Türk Hükümeti’nin ilk amacı, halka bağımsızlık ve mutluluk devretmek, askerlerimize olduğu değin, sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür, okumak, kavramak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah edinmek, dikkate almak, zekayı nezaket etmektir.

Millî müdafaamızı, düşmanların bayrakları, babalarımızın ocakları üstünden çekilinceye kadar terk edemeyiz. İstanbul mabetleri civarda düşman askerleri gezdikçe, öz vatan toprakları üstünden tanıdık olmayan adamların ayakları çekilmedikçe biz mücadelemizde devam etmeye mecburuz. (1920)

Bizim devlet idaresindeki belli başlı programımız, Cumhuriyet Irk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı esas hatlardır. Ama bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla katiyen bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir fâcia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız netîcelerdir.

Bizim milletimiz aslında demokrattır. Kültürünün, geleneklerinin en derin maziye ait evreleri bunu doğrular.

Bugün tutsaklık acıları içinde inleyen çoğu dindaşlarımız vardır. Bunlar için de, kendi ortamlarında bağımsızlıklarını kazanmaları ve tam bir bağımsızlıkla ülkelerinin gönenç ve yükselmesine uğraş harcamaları en büyük dileklerimizdendir.

Neş’eli olmayan insanlardan iki türlü şüphe edilir. Ya hastadır, yâhut o insanın başkalarına söylemek istemediği bir kuruntusu vardır.

Ölmek isteyen bir milleti hiçbir zor kurtaramaz. Türk milleti vefat etmek istemez; o, her zaman yaşayacaktır beyler!

Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın aracından faydalanmalıyız. Her açık fikirli hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise uyumlu, hoş bir hale getirmeliyiz.

Türk esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır.

…Türk milletinin karşılıklı görünen bir hali daha vardır. Hakikaten uyarı olunursa, Türklerin aşağı yukarı hep ahlâkları birbirine aynı. Bu yüksek ahlâk hiçbir milletin ahlâkına farklı. Ahlâkın, millet teşkilinde yeri fazla büyüktür, mühimdir. Bu ehemmiyeti ayrıntılarıyla iyi anlamak için, ahlâk hakkında birkaç laf anlatmak pozitif olmaz. Ahlâk dediğim zaman, ahlâk kitaplarında yazılmış olan nasihatleri murat etmiyorum zira ahlâklılık diye yaptığımız işler ve yapmaktan sakındığımız işler; kitaplarda yazılı olan veya birtakım ahlâk hocalarının öğüt ettikleri şeylerden daha evveldir ve o sözlerden, o nasihatlerden ayrı ayrı, onlara katiyen kulak vermeyerek millet tarafından yapılmaktadır. İş, nazariyatın hakimi, amiridir. Ahlâk kaidelerinin nasıl yapılması lâzım geleceği, ahlâklılık olduğu anlaşılan işler görüldükten, tecrübe edildikten sonradan anlaşılır.

Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en yerinde yöneticilik Cumhuriyet idaresidir.

Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medenilik yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale fazla bilimdir.

Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda milletlerarası bağlantı ve ilişkilerde, bütün modern milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk toplumunun hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüviyetini korumaktır.

Haberi Kaydet

Yorum yapın

Rakı Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf numara sorgulama minecraft premium satın al instagram takipçi satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir apk indir film izle resim yükle Selçuk Sport Apk İndir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper