Askerlik uzayacak mı 2021? Askerlik 9 aya çıktı mı?

Askerlik 9 aya çıktı mı? Askerlik uzayacak mı 2021? soruları ara sıra gündeme gelmeye devam ediyor. Kabul edilen yeni askerlik düzenlemesinde emeklilik yaş haddi ve dağıtılmış teferruat yer aldı. Askerlik süresi ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. Peki askerlik 6,9,12,18 ay mı? İşte askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri…

ASKERLİK 9 AYA ÇIKTI MI?

25 Haziran 2019 tarihinde Askeralma Kanunu üstünde gerçekleştirilen şartların değişmesi ile eğitim durumu ayrım etmeksizin bütün er ve erbaşlar için gerekli hizmet süresi 6 avuç içi indirilmişti. Yeni Kanun Teklifinde, askerlik süresinin uzatılmasına dair ilave bir karar bulunmuyor.

2021 ASKERLİK UZAYACAK MI?

Askerlik süresi ile ilgili yeni bir detay bulunmuyor.Askerlik eğitim durumu ayrım etmeksizin er ve erbaşlar için 6 ay olarak yer alıyor. Protez subay ve astsubaylar için askerlik süresi ise 12 ay şeklinde bulunuyor.

Seyfettin Ersöz’ün haberine kadar; Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 ya da 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet’in ulaştığı güvenlik kaynakları, böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığını bildirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını gösteren kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

Teklife göre, Sağlık Durumu Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi görebilen davetli askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.Bakaya ve denetim kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda kayıtlı mazeretlerle sınırlı tutulacak. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkili bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Seferin gereği olarak ihtiyaç görülmesi ve afiyet durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına değin en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Teklif keza uzun yıllar TSK’de kuvvet koşullarda atama yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak devir yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya bahşedilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç almak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakıt giderleri, genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan ilk elden Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde ödev yerine getirmek üzere tedarik edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan afiyet ve sanki şartları taşımadıkları sonra anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek. Subaylara karşın yapılan düzenlemelerle ahenkli şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da test süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların ya da bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan aracısız Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde devir yapmak üzere temin edilen astsubayların da bahşedilen eğitimi tamamlamadan önce tedarik aşamasında aranan sağlık ve yarı şartları taşımadıklarının sonra anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek. Hukuk sınıfı subaylar, aracılık komisyonlarında devir yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, öteki sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin arkasında subaylığa nasbedilebilecek.

Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı ya da kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor. Aynı kanunda, sağlık durumu hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ilave üstünlük sağlaması yerine hak kaybına sebep olması sebebiyle değişikliğe gidiliyor. Buna tarafından, afiyet astsubayları hariç afiyet hizmetleri tazminatından yararlanan personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun, Ulusal Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Alt Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Anapara Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde hükümlerine tarafından ilave ödeme yapılmayacak. Sağlık Durumu Bakanlığınca istek edilmesi halinde 6756 Sayılı Doğaüstü Hal Kapsamında Bir Takım Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bir Takım Kanunlarda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile hudut ötesi ve teröristle uğraş harekatına ilk kez sıhhat hizmeti desteği sağlayan Sıhhat Bakanlığı teşkillerinde TSK’de değiştirme subay olarak görevli afiyet sınıfı personel görevlendirilebilecek. Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ardına kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında derslik okulu, derslik okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Çaba Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile iş içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylarla devlet memurları, halk kurum ve kuruluşlarından emekli olup egzersiz alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Ulusal Savunma Bakanlığına emrindeki yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu’nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ders tahsis etmek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1000’i, ödenecek ilave ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek. Teklifle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir sene kıdemsiz olmalarına ilişkin mağduriyetin önüne geçilecek. Buna tarafından, 1993 yılı dahil almak üzere 1993-2007 yılları arasında, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülecek. Fakat, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve yarı herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel