AFAD personel alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Facia ve Acil Koşul Yönetimi ( Afad ), iki öbür ilanla personel alımı yapacağını duyurdu. 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile farklı branşlarda 648 personel alımı yapılacak. Uygulamalı ve sözlü şekilde yapılacak imtihan için AFAD İşçi alımı başvuruları ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? AFAD Personel alımı başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemde. Personel ılımı ile ilgili teferruat haberimizde.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE SÜRE?

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Felaket ve Acil

Koşul Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Ulus İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi

üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

3.2. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri

dikkate alınmayacaktır.

3.3. Bu ilanda belirtilen esaslara uygunsuz, posta yolu ya da bizzat başvuru biçiminde yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

AFAD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı almak,

b) Ulus haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Suç Oluşturan Kanununun 53 üncü maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha pozitif süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısında suçlar, zimmet, irtikâp,

sus payı, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, haksız iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini temize çıkartma ya da

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş

veya değiştirme sınıfa geçirilmiş edinmek,

şartlarını taşımak.

2.2. Sınava tatbik tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış elde etmek.

2.3. Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması sonucu olumlu edinmek.

2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarının Tablo-3’de belirli alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından

mezun edinmek.

2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acele Koşul

ve Felaket Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen

programlarından mezun edinmek.

2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.’de açıklanmış mezuniyet alanları dıştan yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Halk Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön

lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60

(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış edinmek kaydıyla; her il için ayrı olarak açıklanmış rakam ve öğrenim

durumuna kadar ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran

adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna tarafından en yüksek puana sahip olandan

başlamak üzere yapılan sipariş verme sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava

girmeye adalet kazanacaktır.

2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, seçim ettiği il için yapılacak

sınava katılacağından, birdenbire fazla il ya da nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

2.9. minimum B sınıfı sürücü belgesine sahip edinmek.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla almak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, azami

1.90 metre, kadınlarda ise asgari 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda elde etmek ve boyun 1

metreden pozitif olan kısmı ile kilosu aralarında (+,-) 10 kg dan pozitif fark olmamak.

2.11. Fiziki, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel