ABD enflasyonu kaç oldu?

ABD’de enflasyonun yüzde 2’lik resmi hedefin çok üstüne çıkması ve uzun süre yüksek seviyelerde kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) finansal sıkılaşma takvimini öne çekmesine niçin olabilir. Yakından peşine düşüp takip edilen ABD enflasyonu hakkında ABD enflasyonu kaç oldu, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, ABD enflasyonu kaç oldu?

ABD ENFLASYONU KAÇ OLDU?

ABD’de enflasyon artışı devam ediyor. Eylülde yüzde 5,4 olan yıllık tüketici enflasyonu, ekimde yüzde 6,2 ile 1990 sonrasındaki dönemin zirvesine yükseldi.

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışa enflasyon denir. Enflasyon sadece muhakkak bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması yok, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

ENFLASYON ARTMASI NE KAVRAMA GELİYOR?

Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi, fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması ve neticesinde istikrar ve rahatlık demektir.

ENFLASYON ORANLARI NELERİ ETKİLER?

Enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımları doğrudan etkileyebileceğinden, kurlar üstünde de oldukça etkilidir. Çünkü enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üstünde oluşturacağı şartların değişmesi için öncü göstergelerdir. Örneğin, enflasyon oranlarının, merkez bankalarının hedeflerinden yukarı yönde sapması durumunda faizlerde yükselme beklentisi ön plana çıkarken, enflasyon oranının merkez bankalarının hedeflerinin aşağı kalması durumunda ise faizlerde düşüş beklentisi ön plana çıkmaktadır.

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon hesaplamaları için resmi istatistik kurumları tarafından belirlenen ve temsili bir takım malları taşıyan bir sepet oluşturulur. Türkiye’de TÜİK kadar belirlenen sepet değerinin süre içerisindeki değişimleri gözlenir. Resmi istatistik kurumları, fiyat değişimi saptamaları için her ay, muayenehaneler, yakıt istasyonları, hizmet sağlayıcılar gibi birçok yeri inceler. Oluşturulan bu endeks kullanılarak “Enflasyon nasıl hesaplanır?” sorusunun birden pozitif cevabı olmasına rağmen, genelde iki bambaşka şekilde hesaplanır.

Enflasyon hesaplama

* Bir önceki yılın benzer ayına göre;

(Xt/Xt-12) X 100 -100

* Bir önceki avuç içi kadar;

(Xt/Xt-1) X 100 -100

X= Endeks Değeri

t = Cari Ay

t-12 = Bir önceki yılın benzer ayı

t-1 = Bir önceki ay

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE-CPI): Tüketim malları veya hizmetlerinin (yakıt, gıda, giyim, binek vasıta gibi) hesaplamasında kullanılır. Tüketici görüş açısından değişimi bildiren bir endekstir.

ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE-PPI): Yurtiçinde üretilen mülk ve hizmetlerden oluşturulan endekste zamanla gerçekleşen değişimleri gösterir. Bu endeks imalatçı bakış açısına göre yorumlanmaktadır.

Detaylandırılan her iki kategori için de, mevsimsel (geçici) etkilerin elendiği ve Çekirdek olarak adlandırılan hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

ENFLASYON NEDEN YÜKSELİR?

Enflasyon iki başlıca nedenden ötürü yükselebilir;

1. Istek Enflasyonu: Yüksek para arzı dolayısıyla tüketicilerin eline daha pozitif para geçmesinden dolayı tüketimin artması ve buna paralel olarak da yükselen talep nedeniyle enflasyonun artması sonucu.

2. Maliyet Enflasyonu: Açıklanmış nedenlerden dolayı (ücretlerdeki, hammadde fiyatlarındaki, vergi fiyatlarındaki çoğalma) sebebiyle üretim maliyetlerinde meydana gelen yükselişin maliyetleri yükseltmesiyle beraber maliyet enflasyonu ortaya çıkar.

ENFLASYONUN TÜRLERİ

Ekonomistler ve akademisyenler kadar evrensel olarak kabul edilen enflasyonun nedeni için tek bir kuram yoktur, fakat yaygın olarak kullanılan birkaç hipotez vardır.

Para enflasyonu: Bir mal ve hizmet, talepten daha pozitif arza sahipse o şeyin değeri düşer. Eğer para arzı piyasada talepten çok daha yüksekse, paranın değerini düşer. neticede piyasadaki her şeyin fiyatı yükselir.

Maliyet enflasyonu: Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin aralıksız artmasıyla oluşur. Emek, anapara ve doğal kaynaklardaki maliyet artışı, piyasaya sunulan ürünlerin fiyatlarına da artma olarak yansır.

Istek enflasyonu: En yaygın enflasyon türü olan talep enflasyonunda para bolluğundan nedeniyle daha pozitif mal ve hizmet talep edilir ve bu da fiyatların artmasına yol açar. Harcamalar ve ihracat toplamının üretim ve ithalat tutarını aşması durumunda gerçekleşir.

ENFLASYONUN NEDENLERİ

Ekonomilerde enflasyon beğenilmeyen bir olgudur. Kaynakları kıt olan ve nüfusu artı olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü kıt olan kaynakların daha artı tüketiciye paylaştırılması önemli bir sorundur. Enflasyonla mücadelede başarı sağlayabilmek için, enflasyonun nedenlerini çakmak yerinde olacaktır. Enflasyonun nedenleri olarak;

• Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın, döviz miktarının artması,

• Imal faktörlerinin fiyatlarındaki artışların pozitif olması,

• Tedavüldeki para arzının artması,

• Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar ya da yetersizlikler

• Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha artı olması,

• Üretim miktarının farklı alanlara yönlendirilmiş nedenlerle azalması sayılabilir.

ENFLASYON NIÇIN YÜKSELİR?

Enflasyonun yükselmesinin en bilinen sebeplerinin başında arz- istek dengesinin bozulması gelmektedir. Piyasada üretilen mülk ve hizmetler tüketim talebini karşılayamadığı süre, mal veya hizmete talebin çokluğundan ötürü meydana gelen fiyat artışına talep enflasyonu adı verilmektedir.Hizmet ya da mülk üretiminde kullanılan ürünlerinin ya da hammaddelerin fiyatının artması durumunda ortaya koyulan hizmet veya malın toplam fiyatının artması durumunda, talepte bir azalma gözlemlenir, bu durumda talep azlığına alt olarak piyasada yaşanılan durgunluk maliyet enflasyonu şeklinde tanımlanmaktadır.bununla beraber ülkeye karşılığı olmayan döviz ve altın miktarının girişinin artması, para arzının artması, üretimin doğal kaynaklara veya bambaşka bir nedene emrindeki olarak azalması da enflasyon oranını etkileyen sebepler arasındadır.

YÜKSEK ENFLASYON NEDİR?

Yüksek enflasyon bireylerin yaşam standardını ve satın alma gücünü düşmesine niçin olarak,kazanç dağılımını ve makroekonomik dengeleri bozar. bununla beraber, borçlanma maliyetlerinin de yükselmesine neden olarak ekonomininbüyümesini engeller. Düşük ve teftiş edilen enflasyon; ekonomik büyümeyi destekler. Merkez bankaları ise para politikaları aracılığıyla enflasyonu teftiş etmeyi hedefler.

STAGFLASYON NEDİR?

Hesaplı durgunluk ve işsizlik sürecinde görülen yüksek enflasyona stagflasyon denir. Sakin anlamına gelen ‘stagnant’ ve enflasyon kelimelerinden türeyen stagflasyon, ekonomik büyümenin durgunlaştığı, üretimin azaldığı, işsizlik oranının ise yüksek seviyelere ulaştığı dönemlerde genel fiyat seviyelerinin artışından kaynaklanır.

DEZENFLASYON NEDİR?

Deflasyonla sıkça karıştırılan dezenflasyon, enflasyon oranındaki yükselişin azaldığı zamanlarda yaşanır. Enflasyonun %40’lardan %10’lara düştüğü dönemleri, dezenflasyon dönemi olarak kabul edebiliriz.

HİPERENFLASYON NEDİR?

Mülk ve hizmet fiyatlarının yüksek oranda artışına hiperenflasyon denir. Fiyatlardaki takvim artışın yüzde 1000’lere vardığı enflasyon türüdür. Tarihte, 1930 yıllarında Almanya’da, 1980’lerde ise Latin Amerika’da hiperenflasyon yaşanmıştır.

VARLIK ENFLASYONU NEDİR?

Varlık enflasyonu hisse senedi, altın ve konut tarzındaki varlık fiyatlarındaki artışa denir. Varlıkların enflasyon hesabına katılması daima tartışılmıştır. Gayrimenkul, anapara malları enflasyon hesaplamalarına dâhil edilmemektedir. Global enflasyon büyük oranda varlık enflasyonundan kaynaklanır ve bu şart varlık fiyatları arttığında insanların varlıklı olmasına benzetilebilir.

İTHAL ENFLASYON NEDİR?

İthale edilmiş enflasyon, ithal mallardan kaynaklanan fiyat artışının fiyatlara yansıması sonucu gerçekleşen enflasyon türüdür.

ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ NEDİR?

Enflasyon oranları açıklanırken, kesin merkez bankalarının mevcut rakamla ilgili izlenimleri de yakından takip edilir. Çoğu ekonomide faiz oranlarını merkez bankaları belirlerken, bu bankaların da en dikkat ettiği göstergeler arasında TÜFE ve ÜFE bulunmaktadır.

Faiz oranları kredi piyasasını dosdoğru etkiler çünkü yüksek faiz oranı borçlanma maliyetini artırır. Faiz oranlarını değiştirerek, merkez bankaları para piyasasındaki istikrarı sağlamaya çalışırken, istihdam ve büyümeye de takviye olmaya çalışır. Faiz oranının düşüşü, alıcı harcamalarını artırarak büyümeyi destekleyici bir görünüş oluşturabilir.

ENFLASYON NEDEN ÖNEMLİDİR?

Enflasyon ülke ekonomisi ve tüketicilerin bireysel finansal durumları üstünde keza olumlu keza olumsuz etkileri olabildiği için kayda değer bir konudur.

ENFLASYONUN NEGATIF YANLARI

Enflasyon, ekonomistler ve hükümet yöneticileri üstünde haklı bir kaygı yaratsa da millet için de çeşitli sebeplerden önem teşkil eder. Idareli olarak en alıngan kişiler en fazla zararı görür; ileri yaştakiler ve kazanç seviyesi düşük olanlar, hem işçi sınıfının hakiki geliri de düşer. Emeklilik ya da eğitim giderleri için senelerdir para biriktiren kişiler bu paranın alım gücünün büyük oranda düştüğüne tanık olur.

ENFLASYON NASIL DÜŞER?

Paranın satın alma gücünü, yani alım gücünü düşüren yüksek enflasyon, bundan 50 sene önce ev alınabilinen bir tedarik ile bugün bir yemeğin bile zorlama ödenmesine niçin olur. Paranın değeri azaldıkça ulusal para birimimize olan güvenimiz de düşebilir. Bu yüzden para biriktirirken veya para harcayacağımızda diğer bir ülkenin para birimini tercih edebiliriz. Kısacası, yüksek enflasyon, paranın yalnızca değişim arabulucu olma yok aynı zamanda değerinde biriktirme işlevini de dönüştürebilir. Bu durumda yabancı paraya ve gayrımenkule olan alaka de artabilir.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?

Çekirdek enflasyon, fiyatlarda görülen tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki büyüme anlamına gelir . Bu geçici etkilerin çıkarılması için özel ayrıntılı fiyat endeksleri ile hesaplanmaktadır. Çekirdek enflasyon enflasyonun geleceğine karşın tahminlerde manâlı rol oynamaktadır. özellikle Tüfe ve Üfe’yi en fazla etkileyen mülk ve hizmet grupları bu sepet zarfında göz önünde bulundurulur. Türkiye İstatistik Kurumu göre 2005 yılı Ocak ayından itibaren hesaplanıp yayımlanan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri Türkiye için çekirdek enflasyonu gösterir .

ENFLASYONUN OLUMLU TARAFLARI VAR MIDIR?

Enflasyon çoğunlukla fazla zarar verici olsa da bazı olumlu etkilere de sahip olabilir. Birincisi, enflasyon bir ülkenin ekonomisi harekete geçirebilir. Piyasada daha fazla para dolaştıkça, harcayacak daha çok para olur ve bu da daha artı istek oluşturur.Dolayısıyla imal özendirme edilir, işsizlik azalır ve ekonominin bütününe daha artı para eklenmiş olur.

İkinci olarak, enflasyon “Tasarruf Paradoksu” olarak aşina hesaplı tehlikeye aleyhinde korur. Bu terim ünlü 20. YY ekonomisti John Maynard Keynes göre oluşturulmuştur. Tüketicilerin deflasyondaki fiyat düşüşleri boyunca ürün alımını durdurma eğilimi göstermeleri anlamına kazanç. Görüldüğü üzere enflasyon deflasyonun aksine çalışır ve tüketicilerin fiyatlar daha da artmadan çabucak ürün ve hizmet alışverişi yapmasını sağlar.

MANŞET ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon yiyecek, enerji, petrol gibi değişken malların bulunmadığı bir mülk sepetinin enflasyon oranını hesaplarken, manşet enflasyonu ise daha tüketici fiyat endeksi yansıtan bir mala sepetindeki fiyat artışlarını ölçmektedir. Hesaplama aynı şekilde yapılsa da manşet enflasyonunda daha fazla sayıda ve çeşitlilikte mal bulunmaktadır.

Euro kuru ne değin? Euro kaç TL? Euro alış ve satmak fiyatları için tıklayın. Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın. Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne dek? Haberi Kaydet

Yorum yapın

Rakı Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf numara sorgulama minecraft premium satın al instagram takipçi satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir apk indir film izle resim yükle Selçuk Sport Apk İndir instagram takipçi satın al tiktok takipçi satın al Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper Haber Eksper