3 aylar ne zaman? Mübarek 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep-Şaban-Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi ay?

2022 yılına kısa bir zaman kala müslümanlar için büyük ağırlık içeren Ramazan ayı ve üç aylar açılış tarihi merak konusu oldu. Üç ayları ibadet ve dua ile dinmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihi haberimizde…

2022 ÜÇ AYLAR NE VAKIT?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının birincil günü 2 Şubat 2022 tarihine eşit gelmektedir.

ÜÇ AYLAR NE VAKIT BAŞLIYOR?

Üç aylara takriben 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 KANDİL GÜNLERİ NE VAKIT?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 PerşembeMiraç Kandili : 27 Şubat 2022 PazarBerat Kandili : 17 Mart 2022 PerşembeKadir Gecesi : 27 Nisan 2022 ÇarşambaMevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Patent Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur. Yani üç aylarda erdemli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

3 aylar ne zaman? Mübarek 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep-Şaban-Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi ay?

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, esas sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah’ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha pozitif hissedeceğimiz aylardır.– Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve sadakât duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular -Ilk Önce elde etmek üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

-4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı

– Küskün ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak pişmanlık ve istiğfar edilmeli, kavrama edilen geceyi son fırsat kasten nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, öksüz, yetim, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, armağan ve sadakalarla mutlu edilmeli.-Ölüm etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve öteki yakınlarımızın kandilleri şahsen artan bir şekilde veya telefon, mesaj yoksa e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Öncelikle tüm insanlık edinmek üzere kendimize ve sevdiklerimize muhtemel mertebe ismen dualar etmeli.

3 AYLARIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam’ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah”ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne değin kıymetli bir define olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devamlı ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

Hazreti Muhammed’in recep ayı geldiğinde “Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için verimli kıl, kutsal eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.” diye dua etmiştir.Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi’rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara farklı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve bahtı açık işlerle daha artı meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Fakat hadis âlimleri receb ve şâban aylarının fazileti hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun uydurma, manâlı bir kısmının zayıf olduğunu açıklama etmektedir.

Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” biçiminde dua ettiği yolundaki söylenti (Taberânî, el-Mu?cemü’l-evsa?, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi “üç aylar orucu” şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında bile bile bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak bu nedenle üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî hassaslık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem’in şâban ayında öteki aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “?avm”, 52; Müslim, “?ıyâm”, 175, 176).

Fakat Resûlullah’ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirtilmiş günler açık havada defalarca nâfile oruç tutulması mümkündür; ama fazileti hakkında hadis yer alan veya kayıtlı zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar aralarında üç aylar orucu mevcut değildir.

Receb ayının fazileti ve bu ayda oruç tutulmasıyla ilgili rivayetlerin kuvvetsiz olması dolayısıyla bu orucun hükmü hakkında âlimler değişik görüşler ileri sürmüştür. Bazı âlimler receb ayında oruç tutmayı müstehap kabul ederken bazıları, receb ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu gerekli bir ibadet şeklinde algılaması endişesiyle bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür. Bir kısım âlimler de özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi güzel karşılamamıştır. Şâban ayının büyük kısmını veya tamamını oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, “Zekât”, 28). Bundan dolayı şâban ayında oruç tutulması yetişkinlik göre mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından diğer hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhârî, “?avm”, 52; Müslim, “?ıyâm”, 175, 178) ve şâbanın on beşinden sonradan orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bir takım âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

Dinî gelenekte üç aylara ağırlık verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda yer alan kandil geceleridir. Receb ayının birincil cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi’rac, şâban ayının on beşinci gecesi Patent ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Regaib ile Berat’ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih hadislere rastlanmamaktadır. Gaz Lambası gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı içeren sûrede Kur’an’ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha şanslı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3). Kadir gecesinin ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nâfile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda ölüm eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

3 aylar ne zaman? Mübarek 3 aylar ne zaman başlayacak? Recep-Şaban-Ramazan ne zaman başlıyor, hangi gün, hangi ay?

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ancak; “Efendimiz, Recep ayında pek çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık.” Peygamberimiz, bu ayda çoğu kez oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı’nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep Ayı’nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç yakalamak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki yıllık ve tekrar üçüncü günü oruçlu bulunmak bir yıllık ufak günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık ufak günahların af ve mağfiretine vesile olur.

2020 ÜÇ AYLAR MESAJLARI

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

“Allah’ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” Üç Aylarınızın başlangıcı kutsal olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin batmış doymuş geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu kutsal günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz kutsal aylar olması dileğiyle…Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ama Muhammet’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız kutsal olsun

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…Varlığı ölümsüz olan, acıma sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin ulu katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız kutsal olsun.

Haberi Kaydet

Yorum yapın

SMM Panel