21 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı ışık halkası geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 21 Kasım Cuma Hutbesi ile manâlı konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

ŞİDDET İNSAN ONURUYLA ASLA BAĞDAŞMAZ

Muhterem Müslümanlar!

Hicretin onuncu yılıydı. Resûl-i Ekrem (s.a.s) ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası Mekke’de buluşmuşlardı. Haccın rükünlerinden Arafat Vakfesi’ne durmuşlardı. Allah Resûlü (s.a.s) bu mukaddes mekânda on binlerce mümine hitaben yaptığı ve tüm insanlığa manâlı mesajlar verdiği Veda Hutbesi’ne şu sözlerle başladı: “Ey halk! Bu Zilhicce ayınız, bu Mekke şehriniz, bu gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, itibar ve namusunuz da benzer şekilde mukaddestir.” Sevgili Peygamberimiz, bu uyarısından daha sonra sözlerine şöyle devam etti: “Uyarı edin, size mümini tanıtıyorum: O, insanların canı ve malı hususunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden insanlara hasar gelmeyendir.”

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam’a tarafından, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı her insanın bedeni, kişiliği, haysiyeti, iffeti ve şerefi dokunulmazdır. Onun içindir fakat hiçbir kimse bir başkasının canına, malına ve kişilik haklarına kast edemez. Şerefini ve onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunamaz. Canlı cansız hiçbir yaratılmışa hasar verecek bir tavır ve davranış içinde olamaz.

Kıymetli Müslümanlar!

Maalesef her geçen gün daha artı şahit olduğumuz kadınlara karşın kuvvet vicdanlarımızı yaralıyor, yüreklerimizi dağlıyor. Oysaki inancımızda asla yeri olmayan güç, insanlık suçudur. Güç, acizliktir, merhametsizliktir, zulümdür. Zor, can dokunulmazlığı ihlalidir ve insan onuruyla bağdaşmaz. Hiçbir , zorlama için bahane olamaz.

Şiddetin dini, dili, ırkı, coğrafyası ve sosyal statüsü yoktur. Kimden gelirse gelsin şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez. Rabbimizin gazabı, meleklerin, gök ve yer ehlinin laneti, şiddete yeltenen, Allah’ın dokunulmaz kıldığı canları katleden zalimlerin üzerinedir. Onlar dünyada rezil rüsva olmuşlardır. Ahirette ise varacakları yer ancak cehennemdir.

Değerli Müminler!

Dinimize tarafından esas olan şefkattir, merhamettir, yaşatmaktır. Allah’ın günahsız kıldığı cana kıymamak, zarar vermemektir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “…Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması haricen, kim bir kimseyi öldürürse tüm insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa tüm insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”

Güç ve acımasızlık görüntülerinin sık sık ekranlara taşındığı günümüzde bize düşen, her durumda merhameti kuşanmak, insaflı ve vicdanlı davranmaktır. Sevgi ve ülfeti, muhabbet ve şefkati hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmektir. Eşimizi, çocuklarımızı, ailemizi, komşularımızı ve bütün çevremizi elimizden ve dilimizden muhakkak kılmaktır. Şiddeti doğuran, yaygınlaştıran, bayağı belirten, şiddete yönlendiren her türlü söylem ve davranışın aleyhinde durmaktır. Şiddetin ortadan kalkması, insan onurunun korunması için var gücümüzle gayret etmektir. Şiddete yeltenmek bir yanlamasına, gönül kırmanın dahi Kâbe’yi yıkmaktan daha büyük bir vebal olduğunu asla unutmamaktır. Karıncayı deha incitmekten sakınan bir medeniyetin mirasçısı olduğumuzu her daim hatırda tutmaktır.

Bu vesileyle şiddete maruz kalarak hayattan koparılan bütün kardeşlerime Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Yüce Rabbimiz, merhameti önce yüreklerimize sonra da bütün yeryüzüne hâkim kılmayı bizlere lütfeylesin.

• cuma hutbesi

Haberler.com – Gündem

Haberi Kaydet

SMM Panel Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir