12 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 12 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı karşılayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile manalı ayla geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 12 Kasım Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

İBADET: ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ KUTLU BAĞ

11 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 11 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

İBADET: ALLAH İLE KUL ARASINDAKİ KUTLU BAĞ

Muhterem Müslümanlar!

İslâm nurunun Mekke topraklarını aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Kabe’nin yandaki Safâ tepesine çıktı ve Mekkelilere şöyle seslendi: “‘Şu vadinin arkasından size saldırmak üzere bekleyen bir ordu var.’ desem bana inanır mısınız?” Mekkeliler her zaman bir ağızdan, “Evet, inanırız. Zira biz senin yalan söylediğini hiç işitmedik.” dediler. Bunun üzerine Rahmet Elçisi (s.a.s), “Ben sizi elîm bir azaba karşı uyarıyorum.”1 buyurdu. Ve Mekkeliler nezdinde bütün insanlığı İslam’a ve sonsuz kurtuluşa ziyafet etti.

Aziz Müminler!

İki Âlem Serveri Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bu çağrısı insanları Âlemlerin Rabbine kul olmaya ve O’na ibadet etmeye davettir. Bu davette yalnızca Allah’a iman ve kulluk vardır. Bir ve tek olan Allah’ın huzurunda eğilmek, eğildikçe yücelmek vardır. Bu davette şirk ve nifaktan, küfür ve isyandan, fitne ve fesattan, aldatma ve tuzaktan, yalan ve aldatmadan uzak durmak vardır.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanın yaratılış gayesi Ulu Rabbine kulluk ve ibadettir. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracak salih amelleri işlemektir. Yaratıcısı ile arasındaki bağı, iman ve ibadetle canlı tutmaktır. Zira bizi yoktan var eden Ulu Allah’ın varlığına ve birliğine inanmamız, O’na kâmil manada kul olmamız Rabbimizin bizim üzerimizdeki en büyük hakkıdır. Nitekim bir gün Allah Resûlü (s.a.s), Muaz b. Cebel (r.a.) ile seyahat yaparken ona, “Ya Muâz! Sen, Allah’ın, kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?” diye sormuştu. Muâz b. Cebel: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” biçiminde yanıt verince Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştu: “Allah’ın, kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine müşterek koşmayan kimselere cefa etmemesidir…”2

Aziz Müminler!

Ulu Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka hoş bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, şüphesiz yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.”3

O halde geliniz, Rabbimize karşı kulluk vazifemizin idrakinde olalım. O’na canı gönülden bağlanalım, vefakâr bir kul olalım. İbadetlerimizi aksatmayalım, en güzel şekilde yerine getirelim. İbadet ederken mâsivâdan, her türlü dünyevi meşguliyetten ve riyadan arınalım. Bu Vesile Ile Rabbimizin ihsan ve ikram ettiği ölümsüz nimetlere şükrümüzü eda edelim. İbadetleri terk ve ihmalin dünyada manevi başıboşluk, bereketsizlik ve huzursuzluk sebebi, Rabbimiz katında ise vebali ağır bir siklet olduğunu katiyen unutmayalım.

1 Buhârî, Tefsîr, Şu’arâ, 2; Müslim, Îmân, 355.

2 Buhârî, Cihâd, 46.

3 Nahl, 16/97.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Haberi Kaydet

SMM Panel Viski Fiyatları Geçici Mail antrenmanlarla matematik 1 pdf pdf kitap indir ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri youtube mp3 çevir Selçuk Sport Apk İndir